Design van de sollicitatiebrief

Een verzorgde brief valt op en wordt eerder gelezen. Daarom besteed je dus de nodige aandacht aan de opmaak van je brief.

Als je brief klaar is, print hem dan uit en kijk er van een afstandje naar. Ziet hij er overzichtelijk uit? Een brief oogt rustig als hij veel wit bevat. Neem dus de marges behoorlijk ruim en houd een regelafstand van anderhalf aan. Als je brief niet op één kantje past, kan het verkleinen van het lettertype met één punt al voldoende zijn om hem te laten passen. Rangschik de adresblokken op een overzichtelijke manier. Gebruik maar één kant van het papier. Schrijf de brief niet met de hand, maar type hem op de computer. Kies een duidelijk lettertype zoals Verdana, Arial of Times New Roman, dat je ook in het cv gebruikt. Gebruik witregels tussen de alinea’s. Sla de brief en het cv op als pdf. Zo blijft de opmaak goed bewaard. Sla je brief op de computer op met je naam, bijvoorbeeld Sollicitatie_Voornaam_Achternaam.