Banen van de toekomst in de zorg

Door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen verandert de zorg. FWG, een advies- en onderzoeksbureau voor HR in de zorg, denkt dat dit in de toekomst nieuwe, interessante functies op gaat leveren. De functies bestaan op dit moment meestal al op heel kleine schaal, maar verwacht wordt dat het aantal zal groeien. Drie voorbeelden.

Medewerker cliëntenservice:
combineert taken van de voedingsassistent, schoonmaker en afdelingsassistent. Ondersteunt bijvoorbeeld cliënten bij het eten, drinken en aankleden en maakt schoon, maar heeft ook tijd voor een praatje. Deze functie kan een rol vervullen bij het verbeteren van de kwaliteit van de zorg in bijvoorbeeld verpleeghuizen.

ICT-medewerker informatieveiligheid:
zorgt dat professionals makkelijk èn veilig gegevens kunnen uitwisselen met cliënten, mantelzorgers en andere professionals. Werkt aan data-gedreven domotica, e-health en registratiesystemen die tijd besparen, de zorg ondersteunen maar ook oog hebben voor de privacy van de cliënt.

3D-printoperator:
modelleert en prepareert biomedische 3D-bestanden, bedient en onderhoudt de printer en zorgt voor een hoogwaardig eindproduct. Het gaat dan bijvoorbeeld om 3D-geprinte organen, bloedvaten en botten, op maat gemaakt 3D-gips of om modellen van zieke organen, die een chirurg helpen bij de voorbereiding van een operatie.