Zo hoog is het minimum loon

Weet jij waar je recht op hebt? Als je aan het werk gaat, hoor je het minimum loon te krijgen. 

Wie een volledige werkweek werkt, hoort het minimum loon te ontvangen. Een volledige werkweek is meestal 36, 38 of 40 uur per week, afhankelijk van de sector waarin je werkt. Ook voor deeltijdwerk geldt het minimumloon, maar je salaris hangt dan af van het aantal uren dat je per week werkt. De leeftijd voor het minimumloon is per 1 juli 2017 verlaagd van 23 naar 22 jaar en het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen is omhoog gegaan. Vermoedelijk gaat op 1 juli 2019 de minimumloonleeftijd naar 21 jaar. Ook gaat in 2019 het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 20-jarigen omhoog. Er zijn uitzonderingen. Mbo-leerlingen van 18 tot en met 20 jaar die een Beroepsbegeleide Leerweg (bbl) doen, krijgen geen verhoogd minimumjeugdloon. In de tabel hieronder lees je wat het minimum loon sinds 1 januari 2018 is per maand, week en dag. Let op, dit zijn de bruto bedragen, dus dit is niet wat je uitbetaald krijgt.

Per uur
Wie per uur werkt kan in deze tabel zien wat hij hoort te verdienen. De (bruto) minimum uurlonen per 1 januari 2018 voor een fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur die je in onderstaande tabel ziet zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum.

Extra uren
Wie extra uren werkt moet gemiddeld minstens het minimumloon ontvangen. Je maakt extra uren als je meer werkt dan in je contract staat, of als je meer uren werkt dan wat in je branche of organisatie een normale werkweek is. Een volledige werkweek is 36 tot maximaal 40 uur.
Voorbeeld: stel je hebt een werkweek van 40 uur en je werkt er 45, dan moet je over die 45 uur gemiddeld tenminste het minimumloon krijgen.

Stukloon
Op 1 januari 2018 zijn de regels voor werknemers die stukloon krijgen veranderd. Stukloon is loon dat per stuk afgeleverd werk wordt betaald. Hoe hoog het loon is en hoeveel werk daarvoor gedaan moet worden, leg je vooraf vast in het contract met je werkgever. Als je stukloon krijgt, moet je gemiddeld minstens het minimumloon verdienen tijdens de uren dat je aan het werk bent.

Klik hier voor de bedragen. 

Bron: Rijksoverheid