Je gaat het maken in de bouw

De bouw & infra zijn op zoek naar mensen op alle niveaus. Wil jij meer weten over werken in de bouw & infra? Ga dan naar jegaathetmaken.nl of volg ‘jegaathetmaken’ op YouTube en Instagram. Bekijk inspirerende en gave filmpjes en ontdek welke verschillende beroepen er zijn in de bouw & infra.

Suze Gehem stopt haar energie in duurzaamheid 
Als ze even niet enthousiast aan het werk is, maakt ze haar hoofd graag leeg tijdens een energieke wandeling door de duinen. Suze Gehem (34) is oprichter en directeur van de Groene Grachten, Rooftop Revolution en Green Light District en met al die petten op heeft ze een dynamisch bestaan. ‘De energietransitie is urgenter dan ooit en ik vind het belangrijk jonge mensen aan te moedigen om daar een steentje aan bij te dragen. Er zijn 9 miljoen gebouwen in Nederland om te verduurzamen. Dat is een enorme opgave. Het is ook heel belangrijk dat we ons weer een onderdeel van de natuur voelen en veel beter met onze aarde omgaan. Want als we zo doorgaan, wordt het heel ongezellig en onleefbaar op veel plekken. Maar die aarde draait wel door, met of zonder ons, ‘aldus Suze.

Join the Rooftop Revolution 
Rooftop Revolution brengt natuurgebieden terug de stad in. Waar? Op het grootste braakliggende terrein: de daken! Wij adviseren eigenaren hoe zij aan de slag kunnen gaan met het verduurzamen van daken, ondersteunen overheden in hun klimaatadaptatie ambitie en helpen ‘daklozen’ om hun uitzicht te verbeteren. De stichting vindt dat de kosten en baten van groene daken eerlijk verdeeld kunnen worden. Daarom wordt gewerkt met slimme co-financieringsmodellen. Zo wordt samen met bewoners, bedrijven, overheden en natuurorganisaties de gezamenlijke droom gerealiseerd.

Voor meer informatie, zie:
www.rooftoprevolution.nl 

De knop moet om 
Suze is een frisse wind in de bouwwereld en dat blijft zeker niet ongezien. Alweer een ‘trofee’ sleepte ze kortgeleden in de wacht toen ze door Cobouw werd uitgeroepen tot Jong Talent van het jaar 2020. Suze: ‘Het moet structureel anders in de bouw. Ik vind dat het allemaal veel te traag gaat. Er moet veel slimmer, beter, schoner en gezonder gebouwd worden, en op grote schaal. Ik weet dat het mogelijk is. Als het ons namelijk lukt om eeuwenoude panden te verduurzamen, dan kan het met die andere 99% van de gebouwen al helemaal. En wat betreft gebouwen die nog ontworpen en gebouwd moeten worden, is het eigenlijk nog veel eenvoudiger. De knop moet radicaal om. Met visie, lef en daadkracht komen we al een heel eind. Als we ons dan ook nog eens realiseren dat het allemaal veel beter gaat als we echt gaan samenwerken en gebruik gaan maken van elkaars kennis, talent en vakmanschap, dan kunnen we van onze duurzame wereld realiteit maken. Sta je dus op het punt een mbo- of hbo-opleiding te gaan doen in de bouwrichting, neem dit thema dan mee in je besluit. Jij maakt de toekomst!’

‘Het lukt ons alleen als we onze talenten bundelen’

Meer dan muren met een dak 
Gebouwen spelen een grote rol in ons leven. Het huis waarin we wonen is zoveel meer dan alleen vier muren, een vloer en een dak. Datzelfde geldt voor al die panden waar we samenkomen om te werken, te leren, van cultuur te genieten en zoveel meer. ‘Onze gebouwde omgeving is op dit moment verantwoordelijk voor een derde van de uitstoot van CO2. Dat is heel veel en daarom wordt het tijd dat we onze verantwoordelijkheid nemen. Verduurzaming van gebouwen begint bij isoleren en ventileren, slim verwarmen en koelen, verantwoord watergebruik, duurzame energieopwekking en het gebruik van duurzame materialen en grondstoffen. Maar het gaat ook over het creëren van een gezond binnenklimaat. Je kunt op school je hersenen onmogelijk optimaal gebruiken als het binnenklimaat door een slechte ventilatie zwaar onder de maat is.’ ‹‹

Suze in ’t kort 

Suze Gehem studeerde aan de TU Delft en behaalde daar in 2011 cum laude haar masterdiploma Industrieel Ontwerper. Al vroeg voelde ze zich geroepen zich in te zetten voor een betere wereld. Na haar afstuderen richtte ze samen met Wubbo Ockels De Groene Grachten op en zo kon ze eindelijk echt beginnen met het realiseren van haar dromen.

Haar eerste project was het succesvol verduurzamen van een rij van zes grachtenpanden. Inmiddels werkt ze met haar team aan het verduurzamen van historische panden in binnen- en buitenland, waaronder forten, kerken, musea, theaters, boerderijen en woningen.
In de afgelopen jaren werden honderden projecten van duurzaam advies of uitvoerbegeleiding voorzien, zoals de aardgasvrije studentenvereniging L.A.N.X., waar inmiddels wordt verwarmd met warmtepompen en de restwarmte van de bierkoeling. Ook werkt ze met haar team aan gebiedsgerichte aanpakken, zoals de verduurzaming van de 45 panden op de Zaanse Schans en Paleis Soestdijk. Het nieuwste project uit haar koker gaat er samen met tientallen partners voor zorgen dat het Red Light District de komende jaren tot Green Light District wordt gemaakt.

Samen met haar team ontwikkelde Suze De Groene Menukaart, een gratis online toolbox voor het verduurzamen van historische gebouwen, of het nu om een woning, fort of kerk gaat. De Groene Menukaart helpt bezoekers om hun pand energiezuinig te maken en zelf in hun eigen energie te voorzien.

Met Rooftop Revolution ontketent Suze met tal van partijen een ware dak-revolutie om daarmee nieuwe natuurgebieden terug te brengen in de stad. Met een Amsterdams consortium sleepte het team een EU-subsidie van 5 miljoen euro in de wacht, waarmee gedurende drie jaar heel veel slimme, waterbergende daken op sociale huurwoningen kunnen worden aangelegd.