ZorgpleinNoord richt zich ook op vernieuwend leren en opleiden

‘De sector zorg en welzijn zit op jou te wachten. Veel succes met je opleiding.’

In zorg en welzijn kun je alle kanten op. Of je nou sociaal, technisch, sportief of creatief bent. In deze sector vind je bij elke interesse wel een passende baan. MBO-studenten beschikken vaak over lef, humor en nieuwsgierigheid en juist om die eigenschappen zit de zorgsector te springen. ZorgpleinNoord is een werkgeversorganisatie met 280 aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties in Groningen Friesland en Drenthe. De WerkWijzer legt ZorgpleinNoord een aantal vragen voor. 

Jullie zijn een werkgeversorganisatie met 280 aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties in Groningen, Friesland en Drenthe. Wat doen jullie zoal? 
‘Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt volgen wij nauwlettend, om vervolgens de bij ons aangesloten organisaties daarin zo goed mogelijk te kunnen adviseren en faciliteren. We werken samen met deze organisaties aan goed en voldoende gekwalificeerde medewerkers voor zorg en welzijn in onze regio. ZorgpleinNoord adviseert met de onderzoeksresultaten en cijfers de regionale sector over het organiseren en innoveren van de arbeidsmarkt.’

Wat zijn de kansen op de arbeidsmarkt in de zorg voor mensen met een mbo-diploma? 
‘Dit jaar (2022) wordt een personeelstekort verwacht van ongeveer 5.800 mensen in zorg en welzijn in Noord-Nederland. In 2031 is dit personeelstekort opgelopen naar circa 18.600 medewerkers. Het aantal mensen dat in Noord-Nederland in zorg en welzijn gaat werken, blijft de komende jaren groeien. In 2031 werken er naar verwachting 176.200 Noordelingen in een baan in zorg en welzijn. Eind 2020 werkten er nog 159.200 mensen in deze sector. Deze verwachte werknemersgroei is niet voldoende om de toenemende zorgvraag op te kunnen vangen. Met als gevolg dat de schaarste van personeel voor de sector zorg en welzijn in het Noord-Nederland toeneemt.’

Waarom zou je als jongere kiezen voor de zorg?
‘Het is gevarieerd en waardevol werk en er is volop werkgelegenheid in de sector. Het grootste tekort aan personeel wordt verwacht in de ouderenzorg. Naar verwachting lopen de tekorten in de verpleeghuizen en thuiszorg in Noord-Nederland op, van circa 3.000 medewerkers dit jaar (2022) naar ongeveer 9.300 werknemers in 2031. Vooral is er dan een tekort in het beroep verzorgenden, circa 4.800 werknemers in 2031. Door de vergrijzing groeit de zorgvraag, terwijl de groei van het personeelsaanbod naar verwachting verder tot stilstand komt. Ook in andere zorgbranches, zoals ziekenhuizen, ggz, gehandicaptenzorg en eerstelijnszorg wordt in 2021 schaarste aan personeel verwacht.

Kan je makkelijk doorstromen naar het HBO? 
‘Ja, met een mbo-diploma kun je altijd verder naar het HBO als dat je ambitie is. Maar je mag ook heel trots zijn op een mbo-diploma, daarmee kun je al van heel veel waarde zijn in de sector zorg en welzijn.’

Jullie zetten je in voor vernieuwend leren en opleiden. Wat is dat precies? 
‘Mbo-onderwijs en zorgorganisaties in onze regio werken nauw samen aan allerlei nieuwe vormen van leren, waarbij veel van het leren in de praktijk plaats vindt. In deze onderwijsconcepten wordt van studenten gevraagd zelf verantwoordelijkheid te nemen en het eigen leerproces te organiseren. Het samen leren met anderen in zogenaamde learning communities vormt hierbij een belangrijk element. De nieuwe onderwijsvormen die volop aan terrein winnen zijn bijvoorbeeld vraaggestuurd, projectgestuurd en probleemgestuurd onderwijs in leerteams, gildes en leerafdelingen. Het leren in de praktijk.’

Op welke manier houden jullie je bezig met vernieuwend leren en opleiden?
‘Om het werken in de zorg toekomstbestendig te maken wordt steeds meer ingezet op het gebruik van technologie in het dagelijkse werk. In het onderwijs van mbo-studenten zorg en welzijn krijgt dit onderwerp dan ook een prominente plek. We zien dat steeds meer zorgorganisaties de samenwerking hierin met het onderwijs omarmen. Studenten werken daardoor aan praktijkgerichte vraagstukken en casuïstiek van de zorg- en welzijnsorganisaties om bijvoorbeeld bestaande toepassingen beter te benutten of de bruikbaarheid van een toepassing te onderzoeken. Alle partijen profiteren hiervan.’

Wat is nog meer belangrijk om te vertellen? 
‘Van 14 tot en met 19 maart 2022 vindt de 10e landelijke Ontdekdezorgweek plaats.  Tijdens de Ontdekdezorg week kun je zien wat werken in zorg en welzijn inhoudt en welke kansen er zijn. Dit doen we samen met werkgevers en het onderwijs. ZorgpleinNoord faciliteert de Ontdekdezorg week in Groningen, Friesland en Drenthe. Naast zij-instromers kunnen ook (pas) afgestudeerden tijdens deze week de mogelijkheden van de sector zorg en welzijn ontdekken. Je kunt je oriënteren en kennismaken met organisaties bij je in de buurt. Kijk eens naar de vacatures op de site van ZorgpleinNoord, óók voor vakantiewerk’