Wajongers weer aan het werk

‘Het is geen makkelijke start geweest, maar alle
betrokkenen zijn enorm gemotiveerd en enthousiast’.

Wajongers zonder startkwalificatie via een BBL-traject aan het werk helpen. Met dat doel kropen Aafje Thuiszorg, Leerwerkloket Rijnmond en het WSP met elkaar aan tafel. Tien Wajongers begonnen, na een intensieve selectieprocedure, aan een leerwerktraject tot huishoudelijke hulp. ‘Het is geen makkelijke start geweest, maar alle betrokkenen zijn enorm gemotiveerd en enthousiast’.

‘Mensen zitten in de Wajong omdat ze een beperking hebben. Hoe langer in de Wajong, hoe meer ze gaan leven naar die beperking’, zegt Debby Ninkeula. Als jobcoach begeleidt zij de Wajongers die via het Leerwerkloket zijn begonnen aan dit traject. ‘Het was best even zoeken naar geschikte kandidaten. Veel mensen met een Wajong zijn meer bezig met wat ze niet kunnen dan wat ze wel kunnen. Ze zitten vaak al jaren thuis of ze horen dat ze alleen maar productiewerk kunnen doen. Ik bekijk het vanaf de andere kant. Ik kijk niet naar beperkingen, ik kijk naar competenties.’

Bij de werving van geschikte kandidaten werd niet alleen gezocht naar werkzoekenden met interesse in de zorg, maar ook naar mensen met interesse in de horeca of de schoonmaakbranche.

Eén van de mensen die daar uit kwam, is de 38-jarige Jimmy van Balen. ‘Vroeger had ik veel leerproblemen. Daardoor heb ik speciaal onderwijs gevolgd’, zegt Jimmy. Op zijn twintigste werd hij vader van een zoon; een jaar later kwam de tweede. ‘Toen mijn kinderen twee en drie jaar oud waren, kwamen ze bij mij in huis. Ik was van de één op andere dag een alleenstaande vader. De afgelopen vijftien jaar heb ik fulltime voor ze gezorgd. Ik wilde er voor ze zijn als ze thuiskwamen uit school. Mijn moeder was er vroeger ook altijd voor mij en dat vond ik heel fijn. Ze zijn nu zeventien en achttien en het is tijd dat ze zelfstandig worden. Daarom kan ik nu zelf ook weer aan de slag.’ 

‘De kans die ze met dit leerwerktraject krijgen is echt geweldig’

Wajongers hebben vaak een duidelijk plafond. Ze kunnen veel, maar wel tot op zekere hoogte. Hoe hoog dat plafond is en wat de reactie is wanneer dat plafond wordt bereikt, is voor iedereen anders. Om te voorkomen dat deze beperking tot onbegrip en miscommunicatie leidt, schakelen werkgevers die met Wajongers werken vaak een jobcoach in. ‘Mensen uit de Wajong kunnen veel moeite hebben met dingen die voor andere mensen ontzettend vanzelfsprekend zijn’, zegt Debby Ninkeula. ‘Zo is op tijd komen niet voor iedereen vanzelfsprekend. Of iemand weet niet hoe hij of zij zich ziek moet melden. Dan kan het zomaar gebeuren dat iemand helemaal vastloopt en geen actie onderneemt. Een werkgever kan dit gedrag interpreteren als onwil, terwijl daarvan meestal geen sprake is. Als jobcoach ben ik continu aan het vertalen tussen werknemer en werkgever. 

Plafond of niet, Jimmy van Balen ziet een mooie toekomst voor zichzelf in de thuiszorg. En hij is nog lang niet uitgeleerd: ‘Ik volg een leerwerktraject tot huishoudelijke hulp, maar ik neem al meer taken op me. Zo werk ik bijvoorbeeld bij een man die alcoholist is. Hij zit om 10:00 uur ’s ochtends al aan het bier. Ik help hem ook op het gebied van persoonlijke hygiëne. En er is een man die met bijna niemand kan opschieten. Hij heeft zijn vrouw verloren en wordt een beetje dement. Deze man heeft al heel veel mensen weggestuurd, maar met mij klikt het heel goed. Ik heb zelfs de sleutel van zijn huis gekregen. Ik ben in opleiding voor huishoudelijke hulp, maar hem help ik ook met aankleden en dat soort dingen. Ik hoop volgend jaar dan ook door te kunnen stromen naar niveau 2.”

Debby Ninkeula: “Veel van deze mensen hebben echt wel de juiste competenties om ergens te werken, alleen zijn die competenties vaak niet ontwikkeld. Door een gebrek aan zelfvertrouwen vanwege het stempel Wajong, zijn de meesten van hen nooit ergens aan de slag gegaan. Daardoor hebben ze geen werkritme opgedaan en zijn ze dus ook nooit zelfredzaam geworden. De kans die ze met dit leerwerktraject krijgen is echt geweldig. De deelnemers vertellen me ook echt hoe dankbaar ze zijn. Hoe moeilijk dit ook voor ze is.’

En dat geldt zeker voor Jimmy van Balen: ‘Door het volgen van dit leerwerktraject heb ik weer zicht op een betere toekomst. Ik zie weer mogelijkheden die ik niet zag toen ik nog een uitkering had. In de toekomst hoop ik een huisje te kunnen kopen. Echt iets opbouwen en een beetje gaan genieten van het leven. 

Marie-Louise Hakbijl Leerwerkloket Rijnmond 
“Dit project is een samenwerking tussen Aafje Hulpthuis, ROC Albeda, WSP Rijnmond en het Leerwerkloket. Het Leerwerkloket heeft dit project bedacht, de partijen bij elkaar gebracht en alles op poten gezet. Wij zijn heel duidelijk de verbindende factor en we blijven ook in de toekomst actief betrokken bij dit project. Dit is de eerste van vier soortgelijke BBL-trajecten die wij met Aafje gaan doen en het is voor ons een bijzonder project. We willen dit graag onder de aandacht brengen want er gebeurt nog te weinig met Wajongers.” ‹‹