Transport en Logistiek: een sector met onontdekt potentieel voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt

Het succes van de pilot ‘Verborgen talent’ door STL in de regio Rijnmond/Drechtsteden: “Ieder talent telt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de Transport en Logistiek Sector”.

In de wereld van transport en logistiek schuilt een potentieel dat vaak over het hoofd wordt gezien: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen hier vaak uitstekend aan de slag. Binnen deze groep blijkt namelijk veel meer talent te schuilen dan doorgaans wordt gedacht. Het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) heeft dit inzicht omarmd en is een pilot gestart in de regio Rijnmond/Drechtsteden. Het hoofddoel: mensen uit kwetsbare groepen de kans bieden op een betaalde baan en een veelbelovende toekomst. Robert Gartner, innovatiemanager bij STL, legt uit: ‘Ons streven was en is om mensen uit diverse achtergronden een eerlijke kans te geven op werk en een rooskleurige toekomst.’

Een gedurfde stap met grote voordelen

Het opzetten van een dergelijk ambitieus traineeship vereist aanzienlijke inspanningen. De wens en intentie waren van meet af aan om duurzame werkplekken te creëren voor individuen met een uitkering, statushouders en personen met een arbeidsbeperking. Dit initiatief draagt niet alleen bij aan de sector zelf, maar heeft ook positieve gevolgen voor de bredere economie. Gartner benadrukt: ‘Het is algemeen bekend dat vergrijzing de sector parten speelt en dat er dringend behoefte is aan nieuw talent. We hebben gemotiveerde, gekwalificeerde mensen nodig die zich gewaardeerd en gehoord voelen op hun werkplek, wat resulteert in tevredenheid en loyaliteit. Die intrinsieke motivatie hebben ze zelf, en dat certificaat behalen ze gaandeweg.’

Het doorbreken van onbekendheid

‘We hebben opgemerkt dat veel transportbedrijven niet bekend waren met de mogelijkheid om personeel aan te nemen uit de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Soms was er zelfs weerstand,’ merkt Gartner op. Dit gebrek aan bekendheid leidt tot terughoudendheid. Om dit te veranderen, heeft STL zich toegelegd op het coachen en begeleiden van bedrijven en kandidaten om de juiste match te vinden. De pilot in Rijnmond/Drechtsteden heeft positieve reacties opgeleverd, zowel van bedrijven als kandidaten. Gartner benadrukt echter dat dit geen solitaire inspanning is: ‘We werken samen met andere belangrijke spelers om dit te realiseren.’

We bevinden ons midden in de vierde industriële revolutie en dat vereist flexibele werknemers

Samenwerking als sleutel tot succes

Een succesvol pilot zoals dat in Rijnmond/Drechtsteden vereist nauwe samenwerking tussen STL, gemeenten, UWV en bedrijven. STL fungeert als initiatiefnemer en coördinator, terwijl UWV en gemeenten zorgen voor geschikte kandidaten. Bedrijven fungeren als werkgevers en bieden een leerwerkplek, mentor, buddy en passend salaris. ‘De samenwerking verloopt uitstekend, zelfs beter dan verwacht,’ vertelt Gartner. Deze synergie wordt gedreven door de voordelen die voor alle betrokken partijen en instanties voortkomen uit het ontplooien van dergelijke initiatieven. 

Diversiteit als drijfveer voor innovatie

Het aanspreken van nieuwe doelgroepen in de Transport en Logistiek sector vergroot niet alleen de diversiteit op de werkvloer, maar versterkt ook de banden tussen bedrijven, klanten en partners. Gartner licht toe: ‘Diversiteit draagt bij aan innovatie. Een personeelsbestand met talent uit verschillende doelgroepen maakt een bedrijf flexibeler en creëert een concurrentievoordeel.’

Voorbereid op de toekomst

In een tijdperk waarin een leercultuur en samenwerking voor verbetering en vernieuwing cruciaal zijn, moeten ook initiatieven zoals deze zich richten op de veranderende wereld. ‘We bevinden ons midden in de vierde industriële revolutie en dat vereist flexibele werknemers, weet Gartner. ‘Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel, waardoor kennis snel veroudert. Het is noodzakelijk dat individuen zich voortdurend bijscholen en flexibel kunnen meebewegen.’

Een toekomstgerichte sector

‘De opkomende geavanceerde boordcomputers en rijtaak ondersteunende innovaties in de transportwereld, transformeren de rol van chauffeurs geleidelijk tot die van procesoperators. Chauffeurs moeten niet alleen systemen kunnen bedienen en controleren, maar ook kunnen communiceren met andere voertuigen en verkeersleiding. Nieuwe vaardigheden en opleidingen zijn vereist voor deze toekomstige bestuurders. Hoewel dit nog een geleidelijk proces is, moeten individuen de juiste instelling hebben en bereid zijn zich voortdurend te ontwikkelen.’