Sollicitanten minder nerveus door online procedure coronacrisis

Werkzoekenden worden vanwege de coronacrisis steeds vaker uitgenodigd voor digitale sollicitatiegesprekken. Goed nieuws, want over het algemeen zijn werkzoekenden minder nerveus voor sollicitaties via een video-verbinding. Dat blijkt uit onderzoek van Sollicitiatiedokter.nl.

Van de ruim 1100 ondervraagden gaf slechts 30% aan dat ze voor een online sollicitatiegesprek zenuwachtig zijn. Dit percentage is een stuk lager in vergelijking met een ‘echt’ sollicitatiegesprek: 45% van de ondervraagden is dan nerveus. Volgens Sollicitatiedokter.nl komt dit doordat sollicitanten tijdens een videosollicitatie in hun ‘vertrouwde’ omgeving kunnen blijven. 

Het onderzoek biedt extra argumenten voor werkgevers om de sollicitatieprocedure nog langer (deels) online te laten lopen. Wanneer kandidaten minder gespannen zijn, zijn ze namelijk beter in staat hun vaardigheden en ervaringen te presenteren.

Vrouwen

Vooral voor vrouwen valt een last van hun schouders wanneer ze online op een sollicitatiegesprek mogen komen. Zo’n 43% van de vrouwen zegt zenuwachtig te worden van sollicitatiegesprekken die via een videoverbinding verlopen. Dat steekt schril af tegen de 56% van de vrouwen die met stressverschijnselen naar fysieke sollicitaties afreizen.

Studenten vinden video-sollicitaties wel spannend

Toch voelt niet iedereen zich lekkerder bij een online sollicitatiegesprek. Zo geven jongeren en mensen die in het laatste jaar van hun studie zitten aan ongeveer even zenuwachtig te zijn voor een online gesprek, als voor een fysiek gesprek. 

De onderzoekers verwachten dat dit komt doordat jongeren minder verschil ervaren tussen online en offline ontmoetingen.

Slaapproblemen

Respondenten in het onderzoek werd ook gevraagd naar hoe ze slapen op de vooravond van een sollicitatiegesprek. Daaruit blijkt dat 54% van de mensen voor een sollicitatie even goed slaapt als normaal, terwijl 46% van het wel moeite heeft met in slaap te komen.

Een groot verschil hierin was zichtbaar tussen mannen en vrouwen. Bij de mannen gaf 64% aan normaal te slapen voor een sollicitatie. Van de vrouwen ervaart maar 44% in die nacht geen slaapproblemen. ‹‹