Samen op weg naar een economie zonder afval

Circulaire economie moet in 2050 een feit zijn 

De wereldbevolking blijft sterk groeien. Hierdoor neemt de vraag naar grondstoffen toe, terwijl de voorraad afneemt. De Rijksoverheid werkt daarom samen met het bedrijfsleven om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt.

Een gezonde planeet en sterke economie

Door slimmer om te gaan met grondstoffen kunnen mensen in de toekomst welvarend leven op een gezonde planeet, met een duurzame en sterke economie. Een circulaire economie is nodig om 3 redenen:

1. Gebruik van grondstoffen

De wereldbevolking groeit sterk: de afgelopen 100 jaar is de wereldbevolking verviervoudigd. In 2050 zijn er naar verwachting zelfs ruim negen miljard mensen. De vraag naar grondstoffen neemt hierdoor snel toe, terwijl de beschikbare hoeveelheid afneemt. Mensen gebruiken deze grondstoffen onder andere voor voedsel, drinkwater, onderdak, kleding en elektrische apparaten.

2. (On)afhankelijkheid andere landen

Veel grondstoffen komen nu uit het buitenland, zo haalt Nederland veel magnesium uit China. In een circulaire economie is Nederland veel minder afhankelijk van deze landen. Producten die eerder werden vernietigd en verbrand, worden in de toekomst gebruikt om grondstoffen uit te halen.

3. Invloed op het milieu

Auto’s, treinen en vliegtuigen werken op brandstoffen als diesel, benzine en kerosine. Het winnen en verbruik van deze grondstoffen heeft invloed op het milieu. Daarnaast zorgt het ook voor meer energieverbruik en een hogere CO2-uitstoot. Een circulaire economie heeft minder negatieve invloed op het milieu en zorgt voor een lagere CO2 uitstoot. 

Bron: Rijksoverheid.nl 

Het gaat allemaal niet vanzelf 
De transitie naar een circulaire economie in 2050: het lijkt nog ver weg! De vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld eten, elektrische apparaten en kleding neemt wereldwijd sterk toe. Daarom werkt de overheid samen met het bedrijfsleven, kennisinstituten en natuur- en milieuorganisaties, overheden, vakbonden, financiële instellingen en andere maatschappelijke organisaties om efficiënter en slimmer met grondstoffen om te gaan. Het doel: Nederland volledig circulair in 2050. 

De Nederlandse economie zo snel mogelijk circulair maken, dat gaat natuurlijk niet vanzelf.  Allereerst is het daarom van belang dat de al bestaande productieprocessen efficiënter gebruik gaan maken van grondstoffen, zodat er minder grondstoffen nodig zijn. Wanneer er nieuwe grondstoffen nodig zijn, dan is het de bedoeling dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van duurzaam geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare grondstoffen. Zoals biomassa, dat is grondstof uit planten, bomen en voedselresten. Dit maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele bronnen en het is beter voor het milieu. En dan is er natuurlijk nog de uitdaging nieuwe productiemethodes te ontwikkelen en nieuwe producten circulair te ontwerpen. 

Er zijn best al een flink aantal stappen in de goede richting gezet. Het eerste doel waarop we ons nu richten is ambitieus, maar niet onhaalbaar: in 2030 moet Nederland al 50% minder primaire grondstoffen gebruiken (mineralen, metalen en fossiel). Maken we vervolgens een sprongetje van 20 jaar, dan kunnen we ons een economie zonder afval voorstellen. Inderdaad, Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn. Alles draait dan op herbruikbare grondstoffen. Klinkt goed, hè? 

Bron: Rijksoverheid.nl