Ontwikkel jezelf en ga een passende opleiding doen!

Op Leeroverzicht.nl vind je alle opleidingen en bijbehorende financiering

Het nieuwe online platform Leeroverzicht biedt een overzicht van meer dan 70.000 opleidingen voor werkenden en werkzoekenden. Het gaat om trainingen, cursussen en praktijkleren en ook om opleidingen waarmee je een wettelijk erkend diploma of certificaat kunt halen.

De arbeidsmarkt verandert snel. Sommige banen verdwijnen en nieuwe banen verschijnen; zoals de kassière die steeds meer vervangen wordt door zelfscan-kassa’s en de toename van zonnepaneleninstallateurs. Daarom lanceert Rijksoverheid samen met sociale partners en onderwijsinstellingen op 10 oktober het online platform Leeroverzicht. Dit is het eerste onafhankelijke overzicht op één plek met het meest complete aanbod van alle beschikbare opleidingen, cursussen en trainingen én alle bijbehorende financiële regelingen en subsidies. Meest compleet en onafhankelijk

Compleet overzicht 

Het Leeroverzicht biedt het meest complete overzicht van opleidingen (publiek en privaat) en financieringsmogelijkheden. Het aanbod van opleidingen zal steeds verder worden uitgebreid. Het platform is onafhankelijk en vertegenwoordigt geen commerciële belangen.

Op leeroverzicht.nl staat een helder overzicht van 300 financiële regelingen (landelijke en regionaal) om de kosten voor leren en ontwikkelen gedeeltelijk of helemaal te betalen. Ook wordt er doorverwezen naar instanties waar werknemers, werkzoekenden en werkgevers zo’n regeling kunnen aanvragen. Mensen die behoefte hebben aan meer ondersteuning worden voor loopbaanadvies doorverwezen naar een Leerwerkloket in de buurt en andere organisaties die loopbaanadvies geven.

Waarom nu deze nieuwe website?

Tot dusver was er online veel informatie over opleidingen en scholingsmogelijkheden te vinden. Die informatie werd aangeboden via een groot aantal (publieke en commerciële) websites en portalen, die maar een deel van het opleidingsaanbod tonen (bijvoorbeeld per sector of regio, of van een beperkt aantal aanbieders). Een website met een volledig overzicht bestond nog niet. 

Meer kansen op de arbeidsmarkt

Het aanbod aan opleidingen en regelingen die ontwikkeling stimuleren wordt steeds verder uitgebreid en regelmatig geactualiseerd. Je kunt straks bijvoorbeeld ook zien welke vaardigheden jij nodig hebt voor jouw (gewenste) werkveld en met welke opleidingen jij die vaardigheden kunt ontwikkelen. Zo krijg je inzicht in wat nodig is, hoe je je kunt ontwikkelen en kun je nog beter onderbouwde keuzes maken voor je loopbaan. En krijg je meer kansen op de arbeidsmarkt. 

Voor wie is dit nieuwe online platform bedoeld?

Het Leeroverzicht is er voor iedereen die op zoek is naar een passende opleiding of cursus. Arbeidsmarktprofessionals kunnen het platform gebruiken om opleidingen te zoeken die het beste bij de scholingsbehoefte van een klant passen. Als iemand ondersteuning nodig heeft bij het bepalen van de scholingsbehoefte, dan wordt actief doorverwezen naar een Leerwerkloket in de buurt. 

Meer weten?

De website leeroverzicht.nl is door Stichting ICTU ontwikkeld. Dat hebben zij gedaan in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die naast eigenaar van deze website ook voor het beheer en de financiering ervan verantwoordelijk is. Het op deze website beschikbare leeroverzicht van opleidingen en financiële regelingen is één van de initiatieven binnen het meerjarig actieprogramma ‘Leven Lang Ontwikkelen’ van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK). Doel van de website leeroverzicht.nl is dus vooral om de transparantie van het opleidings- en scholingsaanbod en van het aanbod van scholingsmiddelen te vergroten. Raadpleeg voor meer informatie Rijksoverheid.nl.

Het Leeroverzicht is ontwikkeld binnen het meerjarig actieprogramma Leven Lang Ontwikkelen (2019–2022). Het bevorderen van de leercultuur in Nederland is het doel van dit programma. Het online platform wordt sinds maart 2022 gebruikt door verschillende Leerwerkloketten door het hele land.

Over het Leerwerkloket

Het Leerwerkloket helpt en adviseert werkenden, werkzoekenden, scholieren en werkgevers op het gebied van leren en werken vanuit de visie Leven Lang Ontwikkelen. Iedereen met vragen over o.a. omscholing, bijscholing en leerwerktrajecten kan bij ons terecht. Elk Leerwerkloket is een onafhankelijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, roc’s en UWV. Er zijn 35 Leerwerkloketten verspreid over het hele land.

Gemeente, ROC en UWV

Het Leerwerkloket is in 2005 ontstaan vanuit het Programma Leren en Werken van ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In opdracht van ministerie SZW faciliteert UWV de Leerwerkloketten met een Landelijk Team Leerwerkloketten. UWV is geen eigenaar. Iedere arbeidsmarktregio heeft een Leerwerkloket en ieder Leerwerkloket wordt door minimaal drie partners gefinancierd. Deze drie kernpartners zijn overal hetzelfde. Namelijk: Gemeente(n), ROC en UWV. Gezamenlijk vormen deze partners het Leerwerkloket.

Je vindt het Leerwerkloket in jouw regio op www.leerwerkloket.nl/leerwerkloketten ‹‹