Leren met subsidie

Ook als je volwassen bent wil je soms graag nog verder leren. Denk aan na-, om- of bijscholing, zodat je verder kunt komen in hetzelfde of een ander beroep. Helaas is dat over het algemeen niet gratis. WerkWijzer zet voor je op een rijtje wat er wél mogelijk is.

Natuurlijk zullen opleidingen die nuttig zijn binnen je huidige werk of het huidige bedrijf over het algemeen door ‘de baas’ betaald worden. Er valt uiteraard altijd over te praten met je leidinggevende; wanneer hij inziet dat de opleiding die jij wil gaan doen jullie beide ten goede komt is er vast een regeling mogelijk. Als dit niet zo is, zul je het zelf moeten betalen. Gelukkig zijn er nog wel andere manieren om de kosten van je opleiding in mindere of meerdere mate vergoed te krijgen of voorgeschoten te krijgen.

Subsidieregelingen voor werkgevers
In sommige gevallen kan een werkgever subsidie krijgen om zijn personeel te laten bijscholen, om bijvoorbeeld mensen langer aan het werk te kunnen houden. De wereld van subsidies is niet altijd heel duidelijk, ook niet voor werkgevers, dus dat moet vaak even uitgezocht worden, maar kan dan zeker de moeite waard zijn.

Belastingteruggave
Wanneer je een studie volgt voor een beroep kun je, boven een bepaalde drempel (over 2018 is dat €250) de gemaakte kosten aftrekken. Dit geldt niet voor alle kosten, maar wel voor:

Het geld dat je voor de studie zelf hebt betaald (studie-, cursus-, collegegeld)
Verplichte leermiddelen. Niet alleen boeken, maar bijvoorbeeld ook een kappersschaar en software.
Verplichte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril of -schoenen
Kosten voor EVC-procedures (Erkenning Verwerving Competenties)
Kosten om te promoveren (kosten van publicatie en de voorgeschreven kleding bij de promotie)
Afschrijving van duurzame goederen die speciaal voor de studie zijn aangeschaft (denk aan muziekinstrumenten voor het conservatorium)

Let op: De kosten van computerapparatuur, dus tablets, laptops, printers et cetera, en ook die van internetabonnementen mag je niet aftrekken!

Leven lang leren
Dit is een initiatief van de overheid om volwassenen te stimuleren zich verder te ontwikkelen door studie. Dit geldt zowel voor werkenden als werklozen. Wanneer je door je leeftijd geen recht meer hebt op de reguliere studiefinanciering, kun je voor een lening in aanmerking komen. Je moet dan wel aan nog een flink aantal eisen voldoen:

Je moet een Nederlands of EU-paspoort hebben (ook Zwitsers mogen meedoen) of een verblijfsvergunning (waarvan type I alleen onder bepaalde voorwaarden)
Het moet gaan om een in Nederland erkende opleiding; voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan HBO of universiteit. Of een voltijdse bol-opleiding aan het MBO. Bol staat voor Beroeps Opleidende Leerweg, waarbij je dus elke dag naar school gaat.
Je moet geen recht meer hebben op een normale studiefinanciering
Je moet tussen de 30 en 55 jaar oud zijn (dat is dus beslist niet levenslang, helaas); als je jonger bent dan 30 kom je alleen in aanmerking als je al een universitaire master of HBO-bachelor hebt en een tweede hogere opleiding wil gaan doen óf als je een deeltijdopleiding aan HBO of universiteit gaat doen.
De kosten mogen niet worden vergoed door een andere persoon of instantie, zoals je ouders of je werk. Worden ze gedeeltelijk vergoed, dan kun je het krediet voor het resterende deel aanvragen.

Eisen
Je dient het krediet wel vóór je studie begint aan te vragen, want over reeds verstreken maanden krijg je niks. Aanvragen gaat via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en moet elk jaar opnieuw gebeuren. Het krediet kan zo lang de studie normaliter duurt worden aangevraagd en geldt voor de kosten van college-/studiegeld, maar LET OP: het is een krediet en moet dus wel worden terugbetaald na de studie! Met rente!

Opleidingsbudget na ontslag
Wanneer je bent ontslagen buiten je schuld, bijvoorbeeld bij een reorganisatie waar je boventallig bent geworden, geven goede werkgevers je vaak een budget mee waarvan je een studie kunt volgen om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Wanneer er een ontslag aankomt is dat natuurlijk wel iets wat je alvast zou kunnen bespreken.

Werkend leren
Dan zijn er natuurlijk nog wat beroepen waar je tegelijk leert en werkt en daarvoor betaald krijgt, denk bijvoorbeeld aan het leger, de politie of de zorg, maar ook bijvoorbeeld in de ICT. Wanneer je googelt op ‘betaald leren’ komt er genoeg voorbij.

Foto: Kevin Schneider via Pixabay