Keigoede kansen

Sollicitatiegesprek? Zo bereid je je voor? 
Ben je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek voor een stageplaats? 

Verdiep je in het bedrijf en de branche en bekijk de website.

Bereid je voor op veelgestelde vragen zoals:
– Wat zijn je talenten?
– Waar ben je minder goed in?
– Wat wil je leren?
– Waarom denk jij dat je bij dit team en deze organisatie past?
– Wat kunnen collega’s van jou leren?
– Waarom wil je juist bij dit bedrijf stagelopen?

Welke vragen heb jij voor het bedrijf?
– Bijvoorbeeld: wat verwachten jullie van een stagiair, om welke dagen gaat het of is er een stagevergoeding?

Een eerste indruk is belangrijk, zorg daarom dat je er verzorgd uitziet.
Geef niet alleen sociaal wenselijke antwoorden, laat ook je persoonlijkheid zien.
Een leerbedrijf verwacht niet dat je veel werkervaring hebt, speel daarom in op wat je wel kunt bieden zoals: enthousiasme, leergierigheid en kennis van nieuwe technologieën.
Maak aantekeningen tijdens het sollicitatiegesprek.

Bron: stagemarkt.nl 

Kennisbankstudentenwelzijn.nl 
Op 13 januari jl. lanceerde het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) een landelijk kennisplatform voor hogescholen en universiteiten die aan studentenwelzijn willen werken: kennisbankstudentenwelzijn.nl. Grootschalig onderzoek, dat recentelijk is gepubliceerd, toont aan dat de helft van de studenten psychische klachten ervaart zoals angst en somberheid. Ook ervaren veel studenten eenzaamheid (80%), prestatiedruk (71%) en slaapproblemen (41%). Hoewel de zorgen rondom toenemende psychische klachten bij studenten al langer bestaan, is aandacht voor het welzijn van studenten extra urgent vanwege de invloed van de coronacrisis. De kennisbank heeft als doel om hogescholen en universiteiten die willen werken aan studentenwelzijn te ondersteunen met inspiratie, tips en kennis. Het centrale platform verzamelt beschikbare onderzoeken, tools en bestaande praktijkvoorbeelden uit het onderwijs en biedt een landelijk overzicht. De kennisbank is primair ontwikkeld voor het hoger onderwijs. Maar ook vanuit andere onderwijssectoren zoals het mbo, primair- of voortgezet onderwijs kan men met de kennisbank inspiratie opdoen rondom studentenwelzijn. 

Werkgevers moeten talent meer kansen geven 
Afgelopen studiejaar (2020-2021) steeg het aantal studenten dat aan een mbo-opleiding begon het sterkst in de sector zorg en welzijn, zo schrijft de Keuzegids bij de publicatie van de Keuzegids mbo 2022. Het een herkenbaar beeld. Steeds meer jongeren willen iets voor een ander betekenen en zich inzetten voor de maatschappij. Dat is heel belangrijk en hoopgevend voor onze samenleving. We moeten zorgen dat die jongeren ook echt de kansen krijgen om straks professioneel aan de slag te gaan tijdens en na hun opleiding. Veel studenten die de opleiding mbo Sociaal Werk volgen vinden namelijk moeilijk een stageplek. En na de opleiding komen ze lastig aan het werk. Werkgevers moeten al deze talenten van het mbo meer kansen gaan geven. Daar zijn inmiddels al een aantal mooie voorbeelden van, maar die moeten veel meer opgepakt worden. 

Bron: ANP Expert Support