Je kansen op de arbeidsmarkt vergroten?

Gebruik arbeidsmarktinformatie in loopbaanoriëntatie 

Heb je scholings- en loopbaanvragen? Wanneer jij je wilt oriënteren op je mogelijkheden, onderzoek dan je talenten en interesses. Wat vind je belangrijk in een baan? Kijk daarnaast ook naar arbeidsmarktinformatie en -ontwikkelingen. Zo voorkom je dat je een richting opgaat waar weinig kansen zijn op het vinden van een baan. Ontwikkelingen als digitalisering, automatisering en robotisering spelen hierbij een belangrijke rol.

Is kijken naar arbeidsmarktperspectieven niet hetzelfde als kijken in een glazen bol? 

Van oudsher kiezen leerlingen vanuit hun kwaliteiten en hun motieven. Het is goed om vanuit je kracht en je sterke kanten te oriënteren. Maar denk ook na over mogelijke consequenties die keuzes kunnen hebben. Maak gebruik van alle beschikbare informatie, waaronder ook arbeidsmarktinformatie.

Welke trends zijn er en waar zijn deze op gebaseerd? 

Het is nuttig om te kijken naar trends die er te zien zijn. Wat is de invloed van automatisering en robotisering? Zo worden caissières vervangen door zelfscankassa’s en worden vaker 3D printers gebruikt. De ontwikkelingen van de toekomst staan dus voor de deur. Deze en andere ontwikkelingen hebben gevolgen voor de werkgelegenheid van de toekomst. 

Een ander probleem dat is ontstaan is de mismatch op de arbeidsmarkt. Te veel mensen die aan de kant staan hebben een verkeerde opleidingsachtergrond en werkervaring in relatie tot de vacatures die beschikbaar zijn. Dit komt o.a. door de dynamiek van de huidige arbeidsmarkt en de flexibiliteit die we van mensen vragen. Zo ook aan leerlingen. Tegelijk staat ‘een leven lang ontwikkelen’ ook hoog op de agenda. Hoe kunnen we mensen stimuleren om na te denken over hun toekomstperspectief en hoe behoud je aansluiting op de arbeidsmarkt? Eigenlijk wil je dat mensen de verantwoordelijkheid voelen en nemen om grip te hebben op hun eigen loopbaan, hiervan regisseur te zijn. De overheid, onderwijs en werkgevers hebben hierin dan een faciliterende rol. 

De crisis heeft aangetoond dat we met z’n allen alert moeten zijn op de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt en welke invloed dit gaat hebben op onze werkende toekomst. 

Aan de slag met je loopbaan

Wil je aan de slag met je scholings- en loopbaanvragen, dan kun je de volgende stappen in zetten:

  • Ontdek: Wat zijn jouw talenten en interesses?
  • Kies: Welk beroep kies jij? En wat is de kans op werk?
  • Leer: Wat heb je nodig? Wat moet je nog leren?
  • Werk: Waar en hoe vind je een leerbaan

Je kunt met deze vragen aan de slag op de website van de Leerwerkloketten: www.lerenenwerken.nl. 

Vind je het lastig om te bepalen wat je kwaliteiten en interesses zijn? Dan kun je ook een uitgebreide competentietest doen via het Leerwerkloket. 

De adviseurs Leerwerkloketten in jouw regio kunnen je verder helpen. Door de situatie rondom het coronavirus kunnen er momenteel geen afspraken worden gemaakt op vestigingen. Wel zijn de adviseurs telefonisch, via videobellen en per mail bereikbaar voor persoonlijk advies en informatie. 

Voor contactgegevens, zie: www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten ‹‹