‘Ik vind het erg leuk om vanuit mijn functie over innovatie te kunnen meedenken en om met elkaar te kijken naar hoe het beter kan’

Eind 2021 is binnen Argos Zorggroep de kopgroep innovatie opgericht. Medewerkers vanuit verschillende functies zijn vertegenwoordigd binnen de kopgroep. Linda Steenhoek vertelt graag over haar rol binnen de kopgroep innovatie en hoe dit aansluit en bijdraagt aan haar functie als sociaal pedagogisch hulpverlener.

Linda Steenhoek werkt als sociaal pedagogisch hulpverlener bij Argos Zorggroep, Breede Vliet in Hoogvliet. Eerder heeft ze als student gewerkt als weekendhulp in de keuken van Meeuwenhof, ook een onderdeel van Argos Zorggroep. Vanaf 2021 werkte Linda een tijdje als werkplekcoach in Marnix, het revalidatiecentrum van Argos Zorggroep. ‘Vanaf april 2022 ben ik een actief lid van de kopgroep innovatie’ vertelt Linda.

De kopgroep innovatie
De kopgroep innovatie beoordeelt ideeën voor innovaties op nut, noodzaak en prioriteit en brengt op basis hiervan advies uit. De ervaringen en behoeften van de collega’s in de zorg staan centraal. De kansen voor een innovatie worden getoetst en er wordt gekeken of en hoe medewerkers mee willen helpen om met innovatie aan de slag te gaan. De kopgroep innovatie bestaat uit een aantal medewerkers vanuit verschillende functiegroepen binnen Argos Zorggroep. Alle medewerkers zijn direct betrokken bij de zorg voor de cliënten. De kopgroep innovatie bestaat onder andere uit een verpleegkundig specialist, ambulant verpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde, en kwaliteitsmedewerker.

Meerwaarde
Wanneer Linda gevraagd wordt naar wat voor haar de meerwaarde is van innovatie in haar werk, antwoordt ze: ‘Innovatie vind ik een interessant onderwerp binnen de zorg waar nog ‘te voorzichtig’ mee omgegaan wordt. Technologie daarin is ook een interessegebied van mij maar dat is natuurlijk niet alleen waar innovatie om gaat. Mijn functie van sociaal pedagogisch hulpverlener is op zichzelf al heel veranderingsgevoelig en het is een relatief nieuwe functie.’ Vertelt Linda. ‘Ik vind het erg leuk om vanuit mijn functie over innovatie te kunnen meedenken en om met elkaar kritisch te kijken naar hoe het beter kan’. 

Linda sluit met veel plezier aan bij de kopgroep vanuit haar interesse om het werk te vernieuwen en te verbeteren. ‘Zo kunnen we aansluiten op de zorg van morgen met veel werkplezier. ‘De glitters van de dag vangen,’ Vertelt Linda enthousiast.

Grote innovaties zijn niet altijd haalbaar maar zorgen voor inspiratie: hoe kunnen wij anders met onze zorg omgaan?

In je kracht staan
‘De kopgroep innovatie is echt een succes wanneer de leden in hun kracht worden gezet om mee te denken over bepaalde innovaties. Ik denk dat de kopgroep als adviesorgaan enorm sterk is en ervoor zorgt dat individuele huizen wat minder op een eigen eilandje gaan zitten als het gaat om innovatie. Met de start van de kopgroep innovatie denk ik dat we meer samenhang kunnen bereiken. We kunnen meer uitwisselen op het gebied van innovatie: met korte lijnen en elkaar inspireren, dat is voor mij het succes van de kopgroep’.

Eten wat de pot schaft 
In 2021 is het project ‘Eten wat de pot schaft’ winnaar geworden van het Argos Zorggroep Kennispodium. Tijdens het jaarlijkse Kennispodium delen Argos Zorggroep medewerkers succesvoorbeelden en verbeter ideeën met elkaar. Het project ‘Eten wat de pot schaft’ houdt in dat cliënten tijdens de gezamenlijke maaltijd zelf hun eten kunnen opscheppen of elkaar hierbij kunnen helpen. Het eten wordt in schalen op tafel aangeboden. Zelf opscheppen zorgt ervoor dat cliënten meer eigen regie houden en nog meer voordelen:
De interactie tussen cliënten verbetert, het is gezelliger, probleemgedrag verdwijnt, er wordt beter gegeten en er blijft minder eten over.

Inspiratie

‘Ik heb een documentaire gezien over maaltijden uitserveren in zorgorganisaties met behulp van een 3D-printer. Dat ging over het omgaan met slikproblematiek. Totaal niet mijn vakgebied maar ik vind het wel intrigerend. De maaltijd werd op een aantrekkelijke manier geserveerd met 3D-geprinte worteltjes en aardappeltjes met jus. Door de innovatief 3D-geprinte maaltijd, kregen de mensen weer herkenning bij wat ze aten waardoor ze weer van het eten genoten. Dit heb ik wel een keer benoemd in de kopgroep als voorbeeld. Maar dit vraagt natuurlijk wel veel op organisatorisch gebied. Ik denk in elk geval dat dit voorbeeld een stukje bewustwording creëert wat weer kan leiden tot een kleinere innovatie.

Een mooi voorbeeld wat hier op aansluit is dat we een tijdje geleden ‘Eten wat de pot schaft’ binnen Argos Zorggroep hebben geïntroduceerd. Dat vind ik een prachtig voorbeeld van anders kijken naar voedsel en het maaltijdmoment. Mooi om te zien dat het voordeel brengt voor de bewoners en voor de zorg. Een leuke win-win. Grote innovaties zijn niet altijd haalbaar maar zorgen voor inspiratie: hoe kunnen wij anders met onze zorg omgaan? 

Innovatie en de toekomst van de ouderenzorg 
‘Ik vind het best lastig te zeggen hoe de ouderenzorg er over 10 jaar uit ziet. Wat we weten is dat er een tekort is op de arbeidsmarkt en dat de vergrijzing toeneemt. Als ik daar aan denk word ik best wel een beetje nerveus. Toch geloof ik dat er veel winst en vooruitgang mogelijk is als wij als organisatie en als gehele zorgsector anders kijken naar innovatie. Het is goed als we meer lef tonen en nu al met innovatieve middelen kunnen gaan werken, die we anders pas over tien jaar hebben. Investeren in meer digitale vaardigheden is belangrijk. Collega’s zijn soms wat schuw voor nieuwe innovaties. Maar het is juist zo mooi dat je bij Argos Zorggroep de ruimte krijgt om ideeën aan te dragen.’

Linda voegt toe: ‘Ik hoop dat er in de tussentijd meer mogelijk wordt op het gebied van welzijn qua zorgtechnologie. De meeste technologische ontwikkelingen in de zorg hebben een absolute meerwaarde. Het kost tijd en inspanning om te investeren in technologie, kennis daarover en het doordacht inzetten ervan. Maar wat je eruit haalt is volgens mij van zoveel waarde.’