Het Leerwerkloket helpt iedereen met Leven Lang Ontwikkelen

Om langdurig en duurzaam actief te zijn op een snel veranderende arbeidsmarkt is het van groot belang dat mensen zich een leven lang blijven ontwikkelen. Veranderend werk kan leiden tot ontslag en ontslag kan leiden tot (langdurige) werkloosheid.

Het Leerwerkloket adviseert werkzoekenden, werknemers, scholieren, studenten en ondernemers over om- en bijscholing, werkend leren en leerwerktrajecten.

De adviseurs van de Leerwerkloketten voeren o.a. loopbaan-/arbeidsmarktadviesgesprekken, nemen competentietesten af, helpen bij het maken van een cv en het voorbereiden van sollicitatiegesprekken, geven groepsvoorlichting en bouwen mee aan totstandkoming van regionale leerwerktrajecten met ondernemers.

Het Leerwerkloket is een onafhankelijk samenwerkingsverband
Het Leerwerkloket is in 2005 ontstaan vanuit het Programma Leren en Werken van ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In opdracht van ministerie SZW faciliteert UWV de Leerwerkloketten met een Landelijk Team Leerwerkloketten. UWV is geen eigenaar. Iedere arbeidsmarktregio heeft een Leerwerkloket en ieder Leerwerkloket wordt door minimaal drie partners gefinancierd. Deze drie kernpartners zijn overal hetzelfde. Namelijk: Gemeente(n), ROC en UWV. Gezamenlijk vormen deze partners het Leerwerkloket.

Het Leerwerkloket als spin in het web
Het Leerwerkloket is als een spin in het regionale web van opleidingen. Het ROC is dan wel altijd één van de kernpartners, dat betekent niet dat klanten alleen maar worden doorverwezen naar dat ROC. Interne bedrijfsopleidingen, deeltijdopleidingen, branche erkende opleidingen voor mensen met of zonder startkwalificatie maar ook cursussen, bij- en omscholingstrajecten behoren allemaal tot het netwerk van de Leerwerkloketten.

Het Leerwerkloket heeft een breed netwerk
Het netwerk van de Leerwerkloketten bestaat niet alleen uit onderwijs, gemeente(n) en UWV. Veel Leerwerkloketten hebben goede samenwerkingsverbanden met werkgevers die leerwerktrajecten aanbieden. Zo heeft Leerwerkloket Midden-Brabant zes regionale ondernemers als ambassadeur aangesteld. Deze ondernemers hebben Leven Lang Ontwikkelen hoog in het vaandel staan en bewijzen dat in de dagelijkse praktijk. Als ambassadeurs van het Leerwerkloket brengen zij de dienstverlening van het Leerwerkloket onder de aandacht bij collega-ondernemers in de regio.

Het Leerwerkloket zit overal
In totaal zijn er 35 Leerwerkloketten verspreid over het hele land. Het Leerwerkloket is ook niet verbonden aan een vaste locatie. Zo vind je bijvoorbeeld de dienstverlening van Leerwerkloket Twente op wel vijf locaties in de regio. Door het coronavirus kun je voorlopig niet langsgaan bij het Leerwerkloket. Gelukkig kun je online al veel doen. 

Website: www.lerenenwerken.nl