Heb ik als mbo’er recht op studiefinanciering?

Je hebt recht op studiefinanciering als je een beroepsopleidende leerweg (bol) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgt. Studiefinanciering in het mbo bestaat uit een basisbeurs, een aanvullende beurs en een reisproduct voor de ov-chipkaart. 

Er gelden voorwaarden voor studiefinanciering in het mbo. Bijvoorbeeld dat je 18 jaar of ouder bent. Ben je jonger dan 18 jaar en volg je een bol-opleiding? Dan heb je alleen recht op een reisproduct voor studenten.

De hoogte van de studiefinanciering hangt af van je woonsituatie. Als je bij je ouders woont krijg je een lager bedrag dan wanneer je alleen woont. 

Er geldt een grens aan wat je mag bijverdienen naast je studiefinanciering. Verdien je meer dan deze grens? Dan moet je je studiefinanciering stopzetten. Doe je dat niet, dan moet je het teveel verdiende bedrag terugbetalen aan DUO.

Kies jij MBO? 
Hoe werkt het mbo, welke beroepen vind ik interessant en uit welke opleidingen kan ik kiezen? En als ik mijn diploma heb, hoe groot is dan de kans dat ik in de buurt een leuke baan vind? Daarvoor maakten is er voor aankomende mbo-studenten, ouders en decanen KiesMBO.nl.

Doe je een opleiding op mbo-niveau 3 of 4? En haal je je diploma binnen 10 jaar? Dan krijg je de basisbeurs, de aanvullende beurs en het reisproduct in de vorm van een gift. Haal je het diploma niet binnen 10 jaar? Dan moet je alles terugbetalen. Ook het reisproduct moet je dus terugbetalen als je geen diploma haalt.

Doe je een opleiding op mbo-niveau 1 of 2? Dan is de hele studiefinanciering een gift. Ook als je niet binnen 10 jaar je diploma haalt. Je hoeft dus niets terug te betalen.

Studenten die overstappen van het mbo naar het hbo kunnen opnieuw studiefinanciering krijgen. De studiefinanciering die zij op het mbo hebben gekregen, telt niet mee voor het hbo. Deze overgestapte studenten hebben dus recht op volledige studiefinanciering die bij een hbo-studie geldt. Opgebouwde schulden blijven wel staan. 

Wist je dat…
– in Nederland ruim 9 miljoen mensen werken, waarvan er 3,7 miljoen het middelbaar onderwijs als hoogst behaald onderwijsniveau hadden?
– mbo-studenten voor hun stage of leerbaan mogen rekenen op ruim 250.000 erkende leerbedrijven, waarvan er bijna 9.000 zijn gevestigd in het buitenland?
– meer dan 300.000 praktijkopleiders de studenten begeleiden bij het leren in de praktijk, dat onmisbare deel van hun opleiding?
– 40% van de bol-studenten en ruim 80% van de bbl-studenten na hun diplomering in dienst komt van hun leerbedrijf?
– binnen elk werkveld grote veranderingen gaande zijn op het gebied van smart data, robotisering en duurzaamheid? En dat binnen elke sector deze trendthema’s op een andere manier tot uiting komen 

Bron: www.rijksoverheid.nl