Geen drills maar skills

Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Winschoten, Veendam, Stadskanaal… Bis, durch, für, gegen, ohne, um, entlang. Ik kom uit de tijd van rijtjes uit je hoofd leren. Stampen. Het accent lag destijds op kennis in de klas. Kon je niet goed leren en onthouden, dan had je een probleem om mee te komen. Veel talenten bleven zo onontdekt en talentvolle jongeren haakten af.

Gemiste kansen, als je het mij vraagt. Als je naar talentscouting in de sport kijkt, dan weet je dat drills, iets heel goed kunnen, geen garantie zijn voor succes. De jonge gast die het langst een balletje hoog kan houden, wordt niet per se de beste voetballer. De meeste push ups doen maakt je nog niet tot een Inge de Bruijn in het zwembad. Als je de zwaarste gewichten lift bij een squat, ben je nog geen Sven Kramer op de ijsbaan. En het meisje dat op haar twaalfde al rap is op de 60 meter sprint, is dat ook de toekomstige Dafne Schippers? Of missen we dan talentjes die tijd en begeleiding nodig hebben om te groeien?

Leren door te doen
Drills zijn meetbaar, net zoals het leren van lijstjes en dat maakt onderwijs concreet. Maar sommige leerlingen leren door te doen. Leren met hun handen. Of leren door samen te werken met andere kinderen. Ze moeten ervaren, proberen, falen en opnieuw doen. En dat leerproces van onderzoeken en ontwerpen past uitstekend bij techniekonderwijs. Laat kinderen samen en spelenderwijs proefjes en projecten doen die aansluiten bij hun belevingswereld. Hoe kun je van zeewater drinkwater maken? Ze bespreken samen invalshoeken, leggen verbanden en maken gebruik van elkaars kennis en vaardigheden. Hun oplossingen presenteren ze aan de klas. Dat is het mooie van techniek: kinderen ontdekken andere competenties dan sec het cognitieve. Met dit techniekonderwijs leren ze 21e eeuwse vaardigheden en daar heeft het bedrijfsleven grote behoefte aan.

Vakkanjers
Met opleidings-en ontwikkelingsfondsen in de techniek voeren we bij TechniekTalent.nu het succesvolle scoutingprogramma Vakkanjers. Dit jaar roept de Unie van Waterschappen de hulp van leerlingen in om slimme oplossingen voor zware regenbuien te bedenken, want de riolen kunnen het niet meer aan. Daar komen heel wat skills bij kijken en ik ben benieuwd naar hun ideeën!

Talentontwikkeling
De grote winst van praktijkleren, van Onderzoekend & Ontwerpend Leren, van Vakkanjers is dat het zelfvertrouwen van kinderen groeit, het geloof in eigen kunnen. En dat is de ideale voedingsbodem voor talentontwikkeling. Talentherkenning is geen rapport, geen momentopname, maar een proces en je betrekt er zo veel mogelijk vaardigheden bij. Mijn oproep is dan ook: kijk verder dan drills en prestaties en let vooral op skills en de potentie van kinderen. Dan ontdek je kanjers en kampioenen.

Chris van Bokkum, directeur TechniekTalent.nu

Foto: Jos Kottmann