Functies in de bouw

Er zijn niet alleen functies en vacatures op de bouwplaats, maar ook op kantoor. Deze kunnen heel goed aansluiten bij de kennis en ervaring van medewerkers uit het bank- en verzekeringswezen.

Enkele voorbeelden: 

Werkvoorbereider

Als werkvoorbereider bereid je de werkzaamheden voor en begeleid je de uitvoering. Je zorgt voor de planning van de werkzaamheden en dat er voldoende werkmensen, materiaal en materieel op de bouwplaats zijn. Ook tijdens de bouw houd je de voortgang nauwlettend in de gaten en zie je erop toe dat het project geen onnodige vertraging en kostenoverschrijding oploopt. Het takenpakket is afhankelijk van de grootte van de organisatie: bij grote bouwbedrijven kan het werk opgesplitst zijn en ben je gespecialiseerd in een deel van het werk. Je wordt aangestuurd door de projectleider en werkt nauw samen met de afdelingen uitvoering, inkoop, calculatie, kopersbegeleiding en administratie en hebt veel contacten met de mensen op de bouw.

Opleiding: Mbo-4 / Hbo-niveau (bouwkunde, civiele techniek)

Competenties:bouwkundig en technisch inzicht, plannen en organiseren, accuratesse, samenwerken

Calculator 

De bouwkundig calculator berekent wat een bouwproject gaat kosten; een begroting van de kostprijs van het project. Je moet daarvoor met van alles rekening houden, zoals de kosten van bouwmaterialen, machines en de mensen. Afhankelijk van het bedrijf ben je betrokken bij een groter deel van het project of voer je een meer specialistische taak uit. Aan de hand van het bestek (de volledige omschrijving van een uit te voeren bouwproject), tekeningen en andere gegevens bepaal je welke soort en hoeveelheid materialen, materieel en mankracht voor een project nodig zijn. Je vraagt bij leveranciers en onderaannemers offertes op en vergelijkt deze.

Opleiding: Mbo-4 / Hbo-niveau (bouwkunde, civiele techniek)

Competenties: technisch en cijfermatig inzicht, onderhandelen, communicatie

Energieadviseur

Een energieadviseur of EPA-adviseur is gespecialiseerd in energiemaat-regelen om energie te kunnen besparen. Het besparen op energie is vaak een combinatie van maatregelen: je moet gespecialiseerd zijn binnen verschillende vakgebieden, denk aan de bouwkundige staat van gebouwen, moderne toepassingsmogelijkheden zoals zonnepanelen, slimme thermostaten, isoleren, verwarmingsinstallaties, warmtepompen, etc. Je weet wat maatregelen kosten en in hoeveel tijd investeringen worden terugverdiend. Een energieadviseur wordt ook wel gezien als monteur of technicus.

Opleiding: Mbo-4 niveau (bouwkundig adviseur)

Competenties: vakinhoudelijke kennis en onafhankelijkheid, communicatie, luisteren, onderhandelen, plannen en organiseren