De betekenis van scrum, agile en lean

Agile werken, lean en scrum zijn modetermen, maar aangezien ze in veel vacatures voorkomen is het best handig om te weten wat ermee bedoeld wordt. In deze editie van Werkwijzer leggen we het je uit.

Bij scrum en agile werken ben je niet bezig met lange termijn doelen, maar je maakt korte sprints. Denk aan periodes van twee tot vier weken. Je knipt een groot project op in kleinere stapjes. De stapjes die je neemt laat je tussendoor steeds aan je opdrachtgever zien. Daarmee voorkom je dat je lang aan je project werkt en de opdrachtgever aan het eind zegt: dit was niet wat ik bedoelde. Door hem of haar steeds om een reactie te vragen krijg je feedback op de stapjes die je maakt. Je weet dan of je op de goede weg zit en kunt snel en handig inspelen op de nieuwste ontwikkelingen in de markt. Zit je niet op de goede weg, dan zijn de aanpassingen die je moet maken maar klein. Klinkt best logisch toch?

Agile werken
Agile betekent wendbaar. Ze bedoelen er mee dat de veranderingen zo hard gaan, dat je flexibel en wendbaar moet zijn om het bij te houden. Als je agile werkt, speel je in op de nieuwste ontwikkelingen, of op wat de klant tussendoor vraagt. Agile is daarom vooral werken in een bepaalde mindset. Jij bent daarom niet de enige die agile werkt, dat moet het hele bedrijf doen, anders heeft het geen zin. Bij agile werken draait alles om de klant. Stel er is een project. Om dat project af te ronden, wordt het hele proces in kleine stapjes opgedeeld, waarbij iedereen zijn taak heeft. Van de stapjes wordt weer een prioriteitenlijst gemaakt, waarbij het eerste stapje uiteraard bovenaan staat. Je zoekt steeds uit wat je volgende stap is om zo veel mogelijk kwaliteit te kunnen leveren aan de klant. Agile werken is dus geen doel, maar een middel.

Scrum
Een van de middelen die je kunt inzetten als je agile werkt, is scrum. Stel het bedrijf waar je voor werkt wil snel inspelen op de kansen die zich binnen de markt voordoen, dan is scrum daarvoor een methode. Scrum wil zeggen dat alle leden van een team zo hun eigen kwaliteiten hebben. Iedereen krijgt een taak of rol die bij zijn of haar kwaliteiten past. Daardoor kun je samen een goed product leveren. Scrummen doe je dus altijd met een team. De scrummaster begeleidt het proces, maar kijkt niet naar de inhoud. De product owner is degene die wel over de inhoud gaat, hij of zij onderhoudt contact met de opdrachtgever. Dit is ook de persoon die de lijst opstelt met dingen die gedaan moeten worden. Het developmentteam voert het werk uit.

Lean production
Lean production wil zeggen dat je maximale waarde voor de klant realiseert met zo min mogelijk verspilling. Lean is een managementfilosofie. Door verspillingen te elimineren gaan de kosten omlaag. Dit leidt over het algemeen tot een betere omzet. De term is oorspronkelijk onstaan bij de Toyota fabrieken, waar men zich ging richten op de kwaliteitsplanning, kwaliteitsverbetering en kwaliteitsbeheersing. Voor Toyota pakte de strategie zo goed uit, dat sindsdien lean production in veel bedrijven wordt toegepast.