Aan de tand gevoeld: Marnix Achtereekte

‘Ik ben sinds juni 2021 vicevoorzitter van JOBmbo’ 

Marnix Achtereekte, is sinds juni 2021 vicevoorzitter van JOBmbo. Voor die tijd was hij al twee jaar bij JOBmbo betrokken via zijn studentenraad. De WerkWijzer legt Marnix een aantal brandende vragen voor.

Wat is je motivatie actief te zijn in deze organisatie? 
‘Het is voor mij belangrijk dat studenten onderwijs krijgen waar ze echt iets mee kunnen, dat betekent dat studenten gehoord moeten worden op de plekken waar de beslissingen worden genomen. Dat deed ik eerst al gesteund door JOBmbo in de studentenraad van mijn school, maar toen de mogelijkheid zich voortdeed om bestuurder bij JOBmbo te worden, greep ik die met beide handen aan.’

Wat heeft JOB zoal voor elkaar gekregen de afgelopen tijd? 
‘Vrij recentelijk heeft JOB eraan bijgedragen dat je als mbo’er officieel student bent en dus het recht hebt om mee te doen met studenten activiteiten of verenigingen. Daarnaast is er sinds vorig jaar de terugkoopregeling waardoor scholen ongebruikte leermiddelen moeten terugbetalen aan hun studenten. Kijk je iets verder terug, dan hebben we er bijvoorbeeld ook voor gezorgd dat minderjarige mbo studenten recht hebben op een Ov-kaart en dat alle mbo-instellingen verplicht zijn om een Centrale Studentenraad (CSR) in te voeren. Beide zijn acties waar de gevolgen vandaag de dag nog van te merken zijn.’

Hoe gaat het met ons MBO-onderwijs? 
‘Het mbo-onderwijs is in ontwikkeling. Zeker in de nasleep van de sluiting eind vorig jaar en begin dit jaar merken we dat veel scholen hard hun best doen om een stapje extra te zetten voor hun studenten en zien we dat veel studenten door gebrek aan fysiek onderwijs een achterstand hebben opgebouwd bij praktijkvakken en bepaalde examens. We krijgen ook veel klachten over onduidelijkheid rondom fysiek/hybride/online, uiteraard zal dit per school verschillen.’

Hebben jullie ideeën over wat er nog beter kan?
‘Zeker op het vlak van informatievoorziening kan er op het mbo nog veel beter. Zoals eerder benoemd krijgen we nog te veel klachten over de omgang met hybride onderwijs. Daarnaast blijft het tekort aan stageplekken een probleem en merken we dat de kwaliteit van burgerschapslessen niet op alle scholen hetzelfde hoge niveau heeft wat nodig zou zijn om studenten goed voor te bereiden op hun toekomst in de maatschappij.’

Sluit het onderwijs goed aan bij de praktijk?
‘Doorgaans wel. Momenteel wordt de JOB-monitor op het mbo afgenomen met daarin een soortgelijke vraag, waardoor we hier eind mei een beter antwoord op hebben. In de JOB-monitor van 2020 was hier gemiddeld slechts 33% positief over, wat zeker nog ruimte voor verbetering biedt!’

Wat zijn de kansen op de arbeidsmarkt voor mbo-afgestudeerden?
‘Dit verschilt natuurlijk per opleiding. We merken dat veel BBL studenten al tijdens hun opleiding het aanbod krijgen om bij hun leerwerkbedrijf te blijven werken, dus daaruit zou je kunnen concluderen dat de kansen voor BBL studenten groot zijn. Ook bij BOL studenten zien we deze trend, al moet gezegd worden dat het vinden van die stages wel nog steeds een probleem blijft.’

Op welke manier informeren jullie studentenraden en studenten en is dat nodig dan?
‘Bij JOB hebben we een klachtenlijn waar studentenraden, studenten, ouders of wie dan ook met vragen over het mbo mee kunnen bellen. Daarnaast hebben we een Instagram account wat door veel studentenraden wordt gevolgd, organiseren we maandelijks vergaderingen waarin we studentenraden informeren over een bepaald onderwerp, hebben we een besloten app groep met studentenraadsleden en komen we waar mogelijk graag langs op scholen om trainingen te geven aan studentenraden of gastlessen te geven aan bijvoorbeeld niveau 1 en 2 klassen. 

We merken dat er eigenlijk altijd wel een behoefte naar informatie is, zowel studentenraden als studenten vinden het leuk om mee te praten en hebben er belang bij om gehoord te worden door hun school en door ons.’

Wat doen jullie nog meer? 
‘Veel. Als JOB zijn we de stem van alle mbo studenten in Nederland. Dat betekent dat we veel in gesprek zijn met de politiek en pers, maar ook samenwerken met werkgroepen van andere organisaties en de overheid die zich bezighouden met het mbo. Zoals ik al aangaf, komen we graag langs op scholen om een training of gastles te geven en gaan we graag met studenten in gesprek om te horen wat er in hún stukje mbo speelt zodat we dat mee kunnen nemen naar de gesprekstafels waar we aanschuiven.’

Wat vind je nog meer belangrijk om te vertellen? 
‘Naast het invullen van de JOB monitor kunnen studenten ook op een andere manier hun stem aan ons laten horen: bijvoorbeeld door deel te nemen aan één van de panels die we organiseren, te solliciteren voor onze adviesraad of door zelf de stem van het mbo te worden en te solliciteren voor een bestuursjaar bij JOBmbo. Daarnaast is JOB doordeweeks telefonisch bereikbaar voor klachten of vragen op
030 – 7900 915.’ ‹‹